ฉุกเฉิน:1669
34 ม. 6 ถนน อัมพวา-บางนกแขวก ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โทร 034-761476-8 ฉุกเฉิน ต่อ 1108,1109

ตารางตรวจแพทย์ และบริการ

กลับหน้าหลัก

นัดตรวจ หรือ รับบริการ

เลขบัตรประชาชน
แผนก
วันที่
 
   
 
กลับหน้าหลัก

กรอกรายละเอียดของท่าน

เลขบัตร ปชช.
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เกิด พ.ศ.
วันเกิด
Email:
เบอร์มือถือ
อาการ
 
ก่อนหน้า

โรงพยาบาล นภาลัย

ข้อความ

Go Back

ติดต่อสอบถาม 034-761476

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

กลับหน้าหลัก

ไม่พบข้อมูลท่านในฐานข้อมูลโรงพยาบาล

ท่านต้องการ

กลับหน้าหลัก ติดต่อเรา

Panel Header

You can close the panel by clicking outside the panel, pressing the Esc key or by swiping.

ดูคิวตรวจ แผนก

หมายเลขบัตรประชาชน

เวลา:

กลับหน้าหลัก

มีข้อมูลแล้วในระบบ

ท่านต้องการ

 

กลับหน้าหลัก

นัดตรวจหรือรับบริการ

ท่านต้องการ

 

กลับหน้าหลัก

ลงทะเบียนเข้าใช้

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กลับหน้าหลัก

แก้ไขการนัด,ยกเลิก

หมายเลขนัด
 
 

 

 

กลับหน้าหลัก

นัดเดิม

รายการนัดตั้งแต่ 3 เดือน

กลับหน้าหลัก

นัดตรวจหรือรับบริการ

ท่านต้องการ

 

กลับหน้าหลัก